Projekt UE

Projekt UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku
Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Tytuł Projektu:„Produkcja energii odnawialnej w BUDPOL Spółka Jawna”
Wartość Projektu:351 780, 00 PLN
Wartość dofinansowania:185 900, 00 PLN
Cel Projektu:Głównym CELEM projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
Planowane efekty:Redukcja kosztów zewnętrznych (środowiskowych), jakie występują przy wykorzystaniu konwencjonalnych technologii wytwarzania energii, a to w oczywisty sposób przełoży się na korzystnie oddziaływanie na gospodarkę i społeczeństwo.